Houvast

Psychologiepraktijk Berdieke Soete

Visie op therapie


Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie waarbij het spreken centraal staat. Alle mensen die de therapieruimte binnenwandelen hebben hun eigen, unieke verhaal. Als therapeut creëer ik een veilige omgeving die het vrijuit spreken mogelijk maakt. Ik luister naar je verhaal en samen proberen we inzicht te krijgen in de context en betekenis van de psychische problemen die een invloed hebben op jouw dagelijks functioneren en jouw relaties met anderen.

Via therapie streven we naar een verlichting of opklaring van jouw klachten of symptomen. Door meer inzicht te krijgen, kan je jezelf en jouw gedrag beter begrijpen en jezelf ook beter verwoorden.